Create powerful videotestimonials: 11 practical tips!

Visual content is becoming increasingly more important in engaging your audience with your brand. More and more companies realise the value in capturing their customer’s stories on screen. Do you also believe in the added value video testimonials can offer in convincing potential customers about your product or service? These eleven short tips will help you get started.

Read this blog in Dutch

Visuele content wordt alsmaar belangrijker om uw doelgroep bij uw merk te betrekken. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde in om verhalen van hun klanten op beeld vast te leggen. Gelooft u ook in de meerwaarde die videotestimonials kunnen bieden om potentiële klanten van uw product of dienst te overtuigen? Met deze elf korte tips kunt u aan de slag.

1. Door een videotestimonial op uw homepage te plaatsen, zorgt u al meteen voor een positieve eerste indruk.

2. Verzamel op uw website al uw (video)testimonials op één plek. Als u er veel hebt, is het nuttig uw bezoekers in uw verzameling te laten zoeken op sleutelwoorden, productnamen of andere criteria.

3. Post uw videotestimonials niet alleen op uw eigen site, maar ook op YouTube en Vimeo. Als u een video op YouTube plaatst en hem daarna op uw website insluit, is hij meteen geïndexeerd door Google. Deel uw video’s ook via Twitter en Facebook en zet de gebruikers aan om ze verder te delen.

4. Besteed aandacht aan SEO, zodat uw doelgroep uw video’s vlot vindt.

5. Voeg bij uw videotestimonials een korte, boeiende tekst die de bezoeker aanzet om de video daadwerkelijk te starten. Gebruik bijvoorbeeld sterke citaten uit de video.

6. Besluit elke video met een call to action. Zet de call to action ook in een link onder de video, zodat bezoekers zelfs kunnen reageren zonder uw video te bekijken.

7. Werk niet met een script, want zo maakt u acteurs van uw klanten, wat de authenticiteit niet ten goede komt. Bespreek wel vooraf waarover het filmpje zal gaan, hoe de opnamen zullen verlopen en wat daarna met het materiaal zal gebeuren. Maak een ruw schema met de voornaamste stappen.

8. Breng een concreet verhaal, gestaafd met specifieke voordelen afgestemd op uw doelgroep.

9. Probeer niet alles te zeggen in een enkele video. Focus telkens op één onderwerp; daarvoor volstaan soms al 30 of 40 seconden. Een complexer verhaal in B2B kan tot twee of drie minuten duren. Deel een langer betoog eventueel op in verschillende korte video’s.

10. Maak geen video’s waarin u uw klant vanuit één standpunt filmt en zonder onderbreking aan het woord laat. Dat gaat de kijker al gauw vervelen. Wij onderbreken testimonials graag met tussenshots die het onderwerp illustreren, zodat het filmpje levendig en verrassend blijft.

11. Let op de geluidskwaliteit van uw video. Terwijl veel kijkers een mindere beeldkwaliteit verdragen, zullen ze vaak afhaken door problemen zoals te overheersend achtergrondgeluid, een te stille stem of bijgeluiden van een microfoon.

Back to the blog overview

Marketing Automation Partners