How do you set up an achievable plan?

Not only the deadline but the route towards completion is essential if you want your project to succeed. Proper planning is the most practical manner to achieve this. With proper planning, even the most seemingly impossible deadline is possible!

Read this blog in Dutch

De eerste maand van 2015 zit er weer op. Januari is de maand van de planningen, dus waarschijnlijk heeft ook u vooral om de overlegtafel gezeten. Bedrijven stellen in januari de plannen op voor de komende maand, het komende kwartaal, maar ook voor het gehele komende jaar. Hoeveel van deze planningen zijn aan het einde van het project daadwerkelijk gehaald?

Niet alleen de deadline, maar ook de weg ernaartoe is essentieel als u een project goed wilt vervullen. Een goede planning is daarvoor het meest praktisch. Met de juiste planning, is het namelijk zelfs mogelijk om een onmogelijk lijkende deadline te halen! Voor een haalbare planning is het belangrijk om eerst goed na te denken over het doel en de mogelijkheden. Ook bij een spoedklus mag deze stap niet overgeslagen worden. Bekijk vooraf wat de sterke en zwakke punten zijn van uw bedrijf en de mensen die bij het project betrokken zijn, waar uw kansen liggen en welke weg u beter niet in kunt slaan. Definieer de juiste doelstellingen en overleg met de betrokkenen met welke content die doelstelling gehaald kan worden. Vervolgens plant u het maken én verspreiden van de content in. Vergeet hierbij niet een specifieke naam te vermelden wie voor dat onderdeel verantwoordelijk is. Bent u benieuwd hoe u bovengenoemde stappen het beste kunt uitvoeren?

ContentXperience helpt u graag bij het opstellen van een goede planning rondom uw campagne. Of gebruik bijvoorbeeld de templates van HubSpot en Smart Insights. Met deze templates kunt u een effectief contentmarketingplan samenstellen voor uw business. Zo kunt u elke spoedklus en elk langlopend project aan! Download de templates door op de link in de rechterkolom te klikken.

Back to the blog overview

Marketing Automation Partners