Important: your mission and core values

An organisation that wants to communicate effectively must have a clear mission. This is the first step you should, therefore, take when you want to create a marketing plan or change your company’s image. A clear, specific mission is what helps when determining the appropriate communication style.

Read this blog in Dutch

Een organisatie die effectief wil communiceren kan niet zonder een duidelijke missie. Daarom is dit de eerste stap die u moet zetten als u bijvoorbeeld een marketingplan op wilt zetten of het imago van uw bedrijf wilt veranderen. Een concrete missie helpt namelijk bij het vaststellen van de juiste communicatiestijl. Uw missie kan bijvoorbeeld de volgende zijn:

De missie van ons bedrijf is om klanten zo goed mogelijk te ondersteunen in het vinden naar passende oplossingen. Om dit te bereiken zijn de kernwaarden die wij willen uitstralen klantvriendelijkheid, flexibiliteit en professionaliteit. Klantvriendelijk, omdat wij goed naar onze klanten luisteren. Flexibel, omdat wij onze uiterste best doen om via de best passende weg onze klanten de juiste oplossing te bieden. Professioneel, omdat wij altijd met onze klanten meedenken.

Het ligt misschien voor de hand dat u in uw communicatie-uitingen dus ook klantvriendelijk, flexibel en professioneel moet zijn. Alleen dan zult u de opgestelde missie ‘klanten zo goed mogelijk ondersteunen in het vinden naar passende oplossingen’ bereiken. Toch blijkt het uitdragen van de kernwaarden en de missie in de praktijk niet overeen te komen met de daadwerkelijke communicatiestijl. De brieven die binnen de organisatie de deur uit gaan zijn kortaf of de telefoniste die een klant aan de lijn had bleek helemaal niet zo professioneel en meedenkend als de bedoeling was. Dit heeft uiteraard effect op het imago van uw bedrijf. En niet op de meest gunstige manier. Soms is er niet eens een missie vastgesteld binnen het bedrijf en over de juiste communicatiestijl is dan al helemaal niet nagedacht.

Hoe kan een duidelijke missie dan helpen om mijn communicatiestijl wel op orde te krijgen zult u wellicht denken? Het geeft u een goed startpunt om vanuit te vertrekken voor een communicatieverandering. U weet waar u naartoe moet werken en kunt aan de hand van de missie en de kernwaarden de gewenste communicatiestijl kiezen. Communiceer de gewenste stijl ook naar uw medewerkers. Ondersteun hen met behulp van trainingen of andere opleidingen, zodat zij de juiste vaardigheden in huis hebben. Duidelijke verwachtingen scheppen en daarbij legitieme redenen aandragen motiveert medewerkers, omdat zij dan begrijpen waarom het belangrijk is dat ze ‘klantvriendelijk’, ‘ flexibel’ of ‘professioneel’ zijn in hun communicatie-uitingen. Op die manier zal u eerder uw doelstelling succesvol bereiken.

Vraag uzelf dus bij iedere communicatie-uiting (website, brochure, folder, e-mail, telefoongesprek, motion graphic, mailing, radiocommercial, enzovoorts) af wat het moet bijdragen aan de organisatie en of de missie en de kernwaarden op deze manier gezien en gevoeld worden door uw klanten. Dan zal uw missie een grote kans van slagen hebben!

Back to the blog overview

Marketing Automation Partners