The difference between whitepapers and eBooks

Whitepapers and eBooks are generally used to generate leads to “educate” clients in the topic they are investigating. A frequently asked question is what the difference is between a whitepaper and an eBook and when one or the other is used.

Read this blog in Dutch

Nu het gedachtengoed van contentmarketing goed is geland, worden de vragen van marketeers steeds praktischer van aard. In deze blog zoomen we in op een vraag die regelmatig wordt gesteld: “Wat is het verschil tussen een whitepaper en een ebook en wanneer zet ik de een dan wel de andere in?”

Wat is een whitepaper?

Een whitepaper is een serieus leesdocument. Het helpt een beslisser of koper met het maken van keuzes. Het document is geschikt om te printen en het heeft – mits goed opgezet – een onafhankelijke invalshoek. Van origine is een whitepaper een overheidsdocument; later werd het vooral in de technische en IT-sector ingezet. Inmiddels doen ook andere sectoren hun voordeel met whitepapers. Het helpt de marketeer om een bedrijfsimago als thought leader op te bouwen.

Het inhoudelijk niveau van een whitepaper ligt hoger dan een brochure. Hoewel een whitepaper een marketinginstrument is, mag het niet te commercieel zijn. De kunst bij het maken van een goede whitepaper is hier een goede balans in te vinden.

En wat is dan een ebook?

Met een ebook bedoelen we een goed leesbaar en liefst ook interactief document dat je gemakkelijk online – mobiel of niet – leest of doorneemt. Ook hier wederom om een koper of beslisser te helpen met zijn of haar vak.

Een ebook is vaak mooi opgemaakt. Er worden grotere letters gebruikt, meer afbeeldingen dan in een typische whitepaper. Ook is een ebook meestal gemakkelijker te maken. Maar ook hier geldt dezelfde regel als bij whitepapers, het is geen brochure of een productinformatiedocument.

Waarom zet je een whitepaper of ebook in als marketinginstrument?

Whitepapers en ebooks worden doorgaans ingezet om salesleads te genereren, thought leadership te bewerkstelligen en klanten als het ware op te leiden in de thematiek van hetgeen onderzocht wordt.

  • Thought leadership. Omdat een whitepaper of ebook wordt gezien als een betrouwbare informatiebron, wordt de afzender met deze betrouwbaarheid geassocieerd. Betrouwbaarheid bereik je door in het document te focussen op de behoeften van de lezer en niet zozeer op de specifieke oplossingen die je aan de markt levert. Kortom, als je gekoppeld wilt worden als expert op een specifiek technologie of dienstengebied, dan is een whitepaper of een ebook een uitgelezen instrument.
  • Leads. Zet gerichte campagnes op waarbij jouw doelgroep een link naar een landing page ontvangt. Na invulling van enkele informatievelden ontvangen zij jouw whitepaper of ebook. Zo krijg je de beschikking over een betrokken en tevreden doelgroep die je voor verdere salesactiviteiten kunt bewerken of met andere woorden ‘nurturen’.

Wanneer een whitepaper, wanneer een ebook?

Wanneer je wat inzet is een keuze die vooral te maken heeft met jouw inschatting van je doelgroep. Bij introducties over een bepaald thema zou ik een ebook adviseren, met grote letters, illustraties, interactiviteit en bullet-rijtjes. Zeker bij een eerste kennismaking met een onderwerp vinden mensen dat over het algemeen prettig.

Heb je heel veel te vertellen en is de inhoud van groot belang in de ondersteuning van een strategische keuze? Dan zou ik voor een whitepaper kiezen. Kijk ook naar de fase van het koopproces waar jouw doelgroep zich bevindt. Hoe later in het koopproces, des te meer behoefte een koper heeft om een whitepaper te lezen.

Bron / Gastblogger: Marketingfacts

Back to the blog overview

Marketing Automation Partners